Преглед на файлове

Update docker image version

master
Alex преди 11 месеца
родител
ревизия
0c4d55895c
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      bottin.hcl.example

+ 1
- 1
bottin.hcl.example Целия файл

@ -12,7 +12,7 @@ job "directory" {
task "server" {
driver = "docker"
config {
image = "lxpz/bottin_amd64:12"
image = "lxpz/bottin_amd64:13"
readonly_rootfs = true
port_map {
ldap_port = 389

Зареждане…
Отказ
Запис